fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Website https://tickets.vinetum.gr έχει δημιουργηθεί και είναι υπό την κυριότητα της εταιρείας Vinetum ΜΕΠΕ, Διοργάνωση Εκθέσεων – Εκδόσεις (στο εξής Vinetum), η οποία συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου και Έδρα στο Δήμο Βύρωνα, Λεωφ. Καρέα 41, 16233, ΑΦΜ 099109670, ΔΟΥ Βύρωνα.

 Βασικά αντικείμενα του Website αυτού είναι 1. Η ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις που διοργανώνει η Vinetum, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η έκδοση εισιτηρίων εκδηλώσεων που διοργανώνουν τρίτοι και 2. Η αποστολή των εισιτηρίων αυτών και άλλων στοιχείων που αφορούν αυτά ή την έκδοσή τους, όπως ηλεκτρονικούς κωδικούς (π.χ. usernames και passwords), αρχεία προς εκτύπωση (π.χ. το εισιτήριο σε αρχείο PDF) κ.λπ. Το εν λόγω Website συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας όσων κλείνουν ή αγοράζουν τα εν εισιτήρια αυτά. Η Vinetum δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, ακόμα και εάν διοργανώνει εκδηλώσεις για αυτούς ή εκδίδει και διαθέτει εισιτήρια για εκδηλώσεις που διοργανώνουν τρίτοι. Το Website https://tickets.vinetum.gr δημιουργήθηκε και υφίσταται και για να παρέχει πληροφορίες για τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις, καθώς και άλλα στοιχεία που τις αφορούν (η πληροφόρηση αυτή μπορεί να γίνεται και μέσα από άλλους διαύλους επικοινωνίας που η Vinetum διαθέτει ή επιλέγει να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση).

Για κάθε χρήστη του Website https://tickets.vinetum.gr, ιδίως εφόσον πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω αυτού του Website ή δώσει οποιαδήποτε στοιχεία του/της, αλλά και σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η γνώση και η αποδοχή, ανεπιφύλαχτα, των όρων για τη χρήση του Website αυτού.  Κάθε χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, αλλά επίσης και σε κάθε περίπτωση, καθώς η Vinetum επιφυλάσσεται για αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων αυτών. Εφόσον ο/η χρήστης δεν προβάλει αντιρρήσεις οι όροι αυτοί θεωρείται ότι έγιναν αποδεκτοί. Η Vinetum δεν είναι υπεύθυνη για γνωστοποίηση των όρων αυτών με άλλους τρόπους, εκτός εάν η ίδια αποφασίσει κάτι τέτοιο ή, βέβαια, κάτι τέτοιο απαιτηθεί από το νόμο.

 

ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ

Οι υπηρεσίες τού Website https://tickets.vinetum.gr παρέχονται μέσω του διαδικτύου (internet), οπότε οι χρήστες του πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να δύνανται να το χρησιμοποιήσουν και να το χειριστούν. Η Vinetum προσφέρει τις υπηρεσίες που επιλέγει μέσω του εν λόγω Website, αλλά κάθε χρήστης αποφασίζει για ποιες από αυτές κάνει χρήση και πώς. Οι χρήστες, για να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίου, πρέπει να έχουν Α. Συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, Β. Δικαιοπρακτική ικανότητα και Γ. Εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση που ενεργούν στο όνομα άλλου προσώπου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website https://tickets.vinetum.gr ολοκληρώνονται, βέβαια, μέσω φυσικής παρουσίας στις εκδηλώσεις όσων έχουν αγοράσει εισιτήρια για αυτές, εκτός από την περίπτωση που οι εν λόγω εκδηλώσεις είναι διαδικτυακές, οπότε ολοκληρώνονται με τη διαδικτυακή παρουσία/συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Σχετικές οδηγίες, όπως και οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τις εν λόγω εκδηλώσεις και καθαυτή την έκδοση εισιτηρίων γνωστοποιούνται πριν την αγορά αυτών με τους προαναφερόμενους τρόπους.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κάποιες ή και όλες οι συναλλαγές στο Website https://tickets.vinetum.gr απαιτούν παροχή προσωπικών δεδομένων και συναφών πληροφοριών προς τη Vinetum, για διευκόλυνση των χρηστών σε περίπτωση μελλοντικής επίσκεψης στο εν λόγω Website, αποκλειστικά για χρήση της Vinetum και σε καμία περίπτωση για χρήση από τρίτους. Οι χρήστες που διαφωνούν μπορούν ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου μέσω του Website https://tickets.vinetum.gr, αλλιώς θεωρείται πως αποδέχονται ανεπιφύλαχτα την οικειοθελή παροχή των πληροφοριών αυτών και τις προαναφερθείσες χρήσεις τους.

Σε περίπτωση εγγραφής (sign in) και εισόδου ή εισόδων (log in) στο Website https://tickets.vinetum.gr από όποιον/όποια ενδιαφέρεται, με σκοπό να πληροφορηθεί ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του, τα στοιχεία και άλλες πληροφορίες του προφίλ του/της (ηλεκτρονική μερίδα) μπορεί να ελεγχθούν από τη Vinetum.

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Οποιοδήποτε τίμημα αναρτάται στο Website https://tickets.vinetum.gr είναι τελικό και αποτελεί το συνολικό αντίτιμο για ό,τι αυτό αφορά, εμπεριέχοντας τους αναλογούντες φόρους ή όποιες άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις. Τα τιμήματα δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν μετά την ανακοίνωσή τους, καθώς και πριν ή και μετά την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων, αλλά σε καμία περίπτωση κατόπιν της έκδοσης οποιουδήποτε εισιτηρίου, εκτός εάν αυτό επιβληθεί νομικά ή αφορά αύξηση φορολόγησης που δεν μπορεί να αποτρέψει η Vinetum.

Οι χρήστες μπορούν να εξοφλήσουν το τίμημα με τους τρόπους που προβλέπονται από το Website https://tickets.vinetum.gr, κυρίως μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Τα στοιχεία του/της κατόχου της κάρτας διαβιβάζονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία τού αρμόδιου συνεργάτη του Website, ο οποίος παρέχει στο Website αυτό υπηρεσίες πληρωμών, για τη συγκεκριμένη και μόνο συναλλαγή και με την προβλεπόμενη προμήθεια. Τα στοιχεία αυτά δύναται να κρατηθούν από το Website https://tickets.vinetum.gr, ενώ για κάθε πληρωμή δυνατή είναι η χρήση κάθε κάρτας που βρίσκεται νομίμως σε κατοχή αυτού/αυτής που ενδιαφέρεται για τη συναλλαγή ή είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος/η να κάνει χρήση, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνο το εν λόγω Website ή η Vinetum.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος) δύνανται να χρεώνουν όποιον/όποια καταβάλει το οποιοδήποτε αντίτιμο με έξοδα συναλλαγής, στο πλαίσιο της δικής τους εμπορικής πολιτικής, ασχέτως του τρόπου και του μέσου πληρωμής που επιλέγεται, για το οποίο η Vinetum και το Website https://tickets.vinetum.gr δεν έχουν κάποια ανάμιξη και δεν φέρουν κάποια ευθύνη.

Άρνηση (απόρριψη) συναλλαγής από το Website https://tickets.vinetum.gr και τη Vinetum είναι δυνατή, όπως δυνατή είναι και οποιαδήποτε απαίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την ταυτοποίηση οποιουδήποτε/οποιασδήποτε ή των στοιχείων που δηλώνει, εφόσον αφορούν τη συναλλαγή που επιθυμεί να ολοκληρώσει ή την εκδήλωση που η συναλλαγή αυτή αντιστοιχεί, και μπορεί να ολοκληρωθεί διαδικτυακά ή/και σε έντυπη μορφή, εάν δεν γίνεται διαδικτυακά.

 

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση του τιμήματος, εάν υπάρχει οικονομικό τίμημα (όπως στις περισσότερες των περιπτώσεων), απαιτεί και διαθεσιμότητα εισόδου στην εκδήλωση που αφορά, για την οποία η Vinetum δεσμεύεται. Ακύρωση ολοκληρωμένης συναλλαγής ή επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται, είτε παραστεί είτε όχι ο αγοραστής ή η αγοράστρια στην εκδήλωση για την οποία έβγαλε εισιτήριο. Τα δε ονομαστικά εισιτήρια δεν μεταβιβάζονται, δεν πωλούνται και δεν ανταλλάσσονται.

Όποιος/όποια βγάλει εισιτήριο αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της αντίστοιχης εκδήλωσης που έχει διοργανωθεί. Η Vinetum διατηρεί το δικαίωμα αποπομπής από οποιαδήποτε εκδήλωση οποιουδήποτε δεν συμμορφώνεται με τους όρους της λειτουργίας της εκδήλωσης, παρά την αγορά εισιτηρίου.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Vinetum δεν μπορεί να εγγυηθεί, αλλά δεν φέρει και την παραμικρή ευθύνη, για οτιδήποτε αναρτάται στο Website https://tickets.vinetum.gr από χρήστες.

Σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα σε χρήστη και στη Vinetum, που δημιούργησε και κατέχει το Website https://tickets.vinetum.gr, προτείνεται η λύση τους διαμέσου της πλατφόρμας https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών με φιλικό τρόπο ή μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή, http://www.synigoroskatanaloti.gr και του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, http://www.hobis.gr.

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε περίπτωση, που ο/η χρήστης τού https://tickets.vinetum.gr δεν λάβει επιβεβαίωση συναλλαγής και την αντίστοιχη απόδειξη/τιμολόγιο ή λάβει μήνυμα λάθους οποιασδήποτε φύσης πρέπει να επικοινωνήσει με τη Vinetum στο info@vinetum.gr ή στο 210 766 0560, 09:00-17:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Τατιάνα Λιοπύρη).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε απαραίτητη επικοινωνία της Vinetum με χρήστες πρέπει να είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, μέσω αληθών και έγκυρων, νόμιμα υφιστάμενων προσωπικών στοιχείων, που οι χρήστες με δική τους ευθύνη έχουν αναρτήσει στο Website https://tickets.vinetum.gr. Δική τους είναι και η ευθύνη να παρακολουθούν τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν δηλώσει προς επικοινωνία, καθώς και το Website αυτό, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως εάν η Vinetum έχει αποστείλει ή αναρτήσει οποιαδήποτε ενημέρωση, ακόμα και εάν αυτή έχει γίνει μέσω email που αφότου παραλήφθηκε έχει θεωρηθεί και κατηγοριοποιηθεί ως spam, διαφημιστικό ή μη ασφαλές, κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται η Vinetum. Η επικοινωνία των χρηστών του Website https://tickets.vinetum.gr με τη Vinetum μπορεί να γίνει στο info@vinetum.gr ή στο 210 766 0560, 09:00-17:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Τατιάνα Λιοπύρη).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το https://tickets.vinetum.gr είναι διαθέσιμο προς ανταπόκριση σε σχόλια και εξυπηρέτηση όλων,  συνεπώς και όσων έχουν οποιοδήποτε παράπονο για οποιοδήποτε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων συναλλαγής, αλλά και όχι μόνο, προτείνοντας την επικοινωνία μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή του 210 766 0560, 09:00-17:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Τατιάνα Λιοπύρη) και κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λυθεί κάθε πρόβλημα.

 

Πολιτική ακυρώσεων / επιστροφών

Ακυρώσεις ή τροποποιήσεις σε ολοκληρωμένες συναλλαγές στο Website https://tickets.vinetum.gr κατόπιν  αιτήματος χρήστη δεν παρέχονται και δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης με ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας Vinetum, εφόσον πρόκειται για εκδήλωση που διοργανώνει για λογαριασμό της, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για τίμημα εισιτηρίου επιστρέφονται στη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από την οποία καταβλήθηκε το τίμημα αυτό (υπό το νομικό καθεστώς που διέπει τα Διεθνή Σχήματα Καρτών) ή ―σε εξαιρετικές και κατόπιν συνεννόησης περιπτώσεις― σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδήλωσης από τη Vinetum για λογαριασμό τρίτου ή έκδοσης των εισιτηρίων για εκδήλωση που διοργανώνει τρίτος, την ευθύνη για επιστροφή ή μη των τιμημάτων έχει ο τρίτος αυτός και όχι τη Vinetum και η απόφαση είναι αποκλειστικά δική του.

Η Vinetum δεν φέρει κάποια ευθύνη σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών, κυβερνητικών ή νομικών εντολών, περιπτώσεων εθνικής ασφάλειας, απεργιών ή διαδηλώσεων και αποκλεισμού σχετικών οδών, ακραίων καιρικών ή γεωφυσικών φαινομένων, πόλεμου και άλλων συναφών καταστάσεων. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν «ανωτέρα βία», εξαιτίας της οποίας, εάν ακυρωθεί χωρίς άλλη επιλογή  η εκδήλωσή της, η Vinetum επιφυλάσσεται να πράξει κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να μην επιστρέψει χρήματα για αγορασμένα εισιτήρια.

Please publish modules in offcanvas position.